TOPlist

Fasády a povrchové úpravy

Povrchové úpravy zdiva

Cihelné zdivo patří k ideálním podkladům pro omítání.

Nedílnou součástí zdiva z cihelných bloků HELUZ jsou povrchové úpravy, které většinově tvoří omítky resp. omítkové systémy. Povrchové úpravy zdiva zajišťují estetické ztvárnění povrchu hrubé konstrukce a zajišťují důležité funkční požadavky jako:

  • trvanlivost – chrání vnější stranu zdiva před povětrností (zejména deštěm)
  • požární – zdivo je potřebné omítnout minimálně z jedné strany směrem k požáru
  • tepelnětechnické – zdivo je potřeba uzavřít a bránit tak nechtěnému proudění vzduchu. Zdivo „utěsněné“ z obou stran (nejčastěji omítka mi) vykazuje hodnotu součinitele prostupu tepla Udesign, mas. Tepelněizolační omítky mírně zlepšují tepelný odpor konstrukce
  • zvukověizolační – zdivo musí být alespoň jednostranně omítnuté, aby vykazovalo dobrou míru zvukové izolace. Na zvukovou izolaci má i vliv plošné hmotnosti omítek resp. jejich objemová hmotnost

 

Vnitřní povrch zdiva

Pro úpravu vnitřního povrchu zdiva se používají omítky, které se následně malují, tapetují nebo obkládají.

Vnitřní omítky ovlivňují i vnitřní mikroklima – zejména vlhkostní – a to kvůli svojí obvyklé tloušťce mezi 10 a 20 mm, která zaručuje určitou „akumulační hmotu“ a tedy schopnost uvolňovat či akumulovat vzdušnou vlhkost.

V současné době se používají vápenocementové, vápenosádrové, sádrové či vápenné omítky podle požadavků architekta či investora. Mezi speciální omítky můžeme zařadit hliněné omítky vyznačující se příznivým ovlivňováním vnitřního mikroklimatu, zvukověpohlitvé – snižují dobu dozvuku a tím příznivě ovlivňují akustické mikroklima nebo tzv. klimaatkivní omítky vyznačující se příhodným ovlivňováním vlhkostního režimu vnitřního vzduchu.

Vnější povrch zdiva

Vnější povrch zdiva musí zajistit ochranu zdiva proti provlhčení (např. od deště). Pro vnější povrchovou úpravu cihelného zdiva se používají omítkové systémy, vyznačující se dlouho životností, ideálně s tepelněizolační jádrovou omítkou případně s lehčenou jádrovou omítkou. Volbu vhodných omítkových systémů na konkrétní stavbu je vždy vhodné konzultovat s výrobcem či dodavatelem omítek.

Vnější povrchové úpravy cihelného zdiva mohou být rozmanité a podle kvalitativních vlastností je můžeme rozdělit od nejušlechtilejších po málo ušlechtilé:

  • silnostěnné obklady z ušlechtilých materiálů (kámen, slinuté keramické obklady) na podkladním roštu a zajištěním provětrávání vzduchové mezery
  • obklad z ušlechtilých materiálů (kámen, slinuté keramický obklad, umělý kámen) lepených na jádrovou omítku nebo přímo na zdiv
  • vnější omítkové systémy s jádrovou tepelněizolační či lehčenou jádrovou omítkou s pastovitou omítkou (např. silikonová, silikátová)
  • obklady z méně ušlechtilých materiálů (dřevěný obklad, velkorozměrové desky na bázi cementu) na podkladním roštu a zajištěním provětrávání vzduchové mezer
  • kontaktní tepelněizolační systémy (ETICS) s tenkým omítkovým souvrstvím s pastovitou omítkou (např. silikonová, silikátová, akrylátová)
  • materiály pro povrchové úpravy - cihelný obkladový pásek, cihelná dlažba
TN Stav
T&N stavební a obchodní s.r.o.
Rubešova 1179, 393 01 Pelhřímov
T: +420 777 209 696

O nás

T&N stav stavební a obchodní s.r.o. je menší společnost, o to větší důraz klademe na kvalitu, termínovou přesnost prováděných prací, včasnost a kompletnost dodávek včetně širokého spektra služeb se stavebnictvím souvisejících a tím i na spokojenost našich zákazníků. Věříme, že i Vy se budete s důvěrou obracet na nás.

© 2009-2019 T&Nstav stavební a obchodní s.r.o. | By ESHOP MASTER

HLEDAT